Український центр суспільних даних - розробницький, тренінговий та аналітичний центр. Ми збираємо і систематизуємо масиви даних; розробляємо системи для зручного і наочного представлення даних, он-лайн інструменти для роботи з даними; реалізуємо аналітичні проекти з електоральними, судовими, медичними та іншими даними; підвищуємо культуру роботи з даними серед експертів та громадськості.
Детальнiше

Електоральна географія

Порівняльний аналіз результатів виборів у територіальному, географічному розрізі. Це не лише опис територіальних відмінностей у політичних симпатіях виборців, а й пояснення та виявлення причин, що ці відмінності зумовлюють. Аналіз виборчих систем (поділ території на виборчі округи, дільниці), рівень представництва територій у виборчих органах, тощо.

Культура даних

Для ефективного суспільного розвитку треба спиратись на аналіз даних. Все більшою стає роль культури даних, грамотності у роботі з даними (data literacy) - здатності ставити питання і знаходити на на них відповіді за допомогою даних, компетенції у знаходженні, обробці та інтерпретації даних.