Відкритий посібник з відкритих даних

Додатки

Основні джерела державних даних

Отже, який стан прав із відкритим доступом до державних даних? Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №835 від 21 жовтня 2015 р.(zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п) різноманітні центральні органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані публікувати на сайті data.gov.ua понад 300 типів наборів даних. У Постанові також передбачено, що цей перелік має регулярно оновлюватися за результатами консультацій, зворотного зв’язку щодо якості даних та відповідно до попиту на додаткові набори даних. Відтак, перелік наборів даних у цій Постанові має бути «живим документом» та основним ресурсом для визначення доступності і попиту на відкриті дані в Україні.

Навесні 2016 р. було опубліковано «Оцінку готовності України до запровадження відкритих даних» – http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1071-20160227-ua-publication – (на замовлення Державного агентства з питань електронного урядування за підтримки Програми розвитку ООН). Серед іншого, експерти проаналізували доступність основних наборів даних – за словами авторів звіту, «з високом потенціалом – тобто такі, що відповідають перерахованим нижче критеріям:

 1. Доступність всередині Уряду у цифровому та добре структурованому форматі;

 2. Доступність у вигляді високоякісних (не агрегованих) даних, у т.ч.: структурованих: докладних, деталізованих, свіжих даних, що регулярно оновляються, з якісними метаданими, описами тощо;

 3. Корисність для повторних користувачів, наприклад, для тих, хто має високий попит на дані;

 4. Надання даних є відносно простим та може бути організовано із використанням розумних ресурсів (часу, коштів);

 5. Відсутність обмежень для надання даних, зокрема:

  1. дані не містять персональних даних, або вони є анонімізованими таким чином, що персональна інформація є захищеною;

  2. дані не містять державної таємниці або інформації, чутливої з військової точки зору;

  3. на ці дані немає прав інтелектуальної власності, які можуть бути порушені у разі оприлюднення даних.»

Державна служба статистики України

ukrstat.gov.ua

Набори даних, що мають бути відкритими відповідно до Постанови про відкриті дані:

 1. Довідник розділів статистики
 2. Описи державних статистичних спостережень
 3. Стандартні звіти щодо якості
 4. Результати статистичних спостережень (статистична інформація)
 5. Інформація про заготівлю та переробку деревини (sic! – прим. упорядника)

Статистичні дані (дані Держстату або окремих підрозділів, що оприлюднюють статистику відповідно до визначених стандартів)
Більшість даних наявні в цифровому вигляді та доступні як структуровані дані в межах Державної служби статистики. Історичні дані наявні за більш ніж 20 років. Однак більшість даних публікується у форматах, які не обробляються за допомогою комп’ютера (*.pdf, *.doc, та html). Тільки деякі дані наявні у форматі *.xls

Офіційний сайт (розділ «Статистична інформація») містить такі набори даних:

Дані узагальнено на національному рівні, а також на рівні регіонів, за видами економічної активності, за місяцями, кварталами, роками тощо. Дані оновлюють щомісяця, щокварталу, щороку та є доступними через офіційний сайт. Порядок збору, підтримання та розповсюдження баз даних регулюється законами України «Про державну статистику», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних».

Наявна вся статистична інформація. Вона створюється відповідно до плану державних статистичних спостережень та розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби статистики. 

Оскільки більшість даних доступні в структурованих форматах всередині Державної служби статистики, теоретично має бути можливим експортувати їх у формати, які можна обробляти за допомогою комп’ютера. Вся інформація, яку публікують на офіційній сторінці Державної служби статистики знаходиться у публічному доступі.

Дані перепису населення

ukrcensus.gov.ua

Дані перепису населення розміщено у банку даних перепису населення на веб-сайті «Всеукраїнський перепис населення». Доступними є набори даних 7 переписів населення на дату перепису з 1926 року включно. Веб-сторінки з даними банку згенеровані та відображаються засобами PX-WEB 2008, компонентом сімейства програмних продуктів PC-Axis. Це означає, що навігація здійснюється через веб-інтерфейс. Вибір, як і вигляд даних не є статичним, його можна змінювати. Передбачено також двомовне представлення даних — українською та англійською. Відібрані дані можна відобразити у табличному або графічному представленні на веб-сторінці, вони також доступні в електронному та структурованому вигляді, оскільки їх відразу можна зберегти у txt-, csv- чи html-файлі або на сторінках перегляду даних експортувати у xls-, txt-, csv- або html-формат. До кожного набору додаються методологічні пояснення у форматі документа MS Word. Загалом, дані узагальнено на національному рівні та на рівні регіонів. Проте є і набори, які представлено як до рівня міст, так і до рівня села.

Міністерство фінансів України

minfin.gov.ua

Набори даних, що мають бути відкритими відповідно до Постанови про відкриті дані:

 1. Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на діяльність з випуску та проведення лотерей

 2. Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів»

 3. Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій

 4. Інформація про державні гарантії

 5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

 6. Форми фінансової звітності

Дезагреговані (розподілені) дані про витрати та платежі
(наприклад, якій школі перераховано кошти, в якому обсязі та коли)

spending.gov.ua

він же e-data.gov.ua

З вересня 2015 року Міністерство фінансів публікує дані про бюджетні витрати (використання публічних коштів) на новому веб-порталі spending.gov.ua згідно з вимогами Закону «Про відкритість використання публічних коштів».

Набори даних з високим потенціалом: Казначейські транзакції, угоди (державні підприємства, соціальне страхування) та виконання бюджету; дані про бюджетні програми та рух їх коштів. Дані про витрати доступні у високій якості, деталізовані та дезагреговані (розподілені). Дані доступні через spending. gov.ua для всіх безкоштовно і без обмежень повторного використання.

Апарат Верховної Ради України

rada.gov.ua

Набори даних, що мають бути відкритими відповідно до Постанови про відкриті дані:

 1. Нормативно-правова база України (База даних «Законодавство України»)
 2. Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України
 3. Інформація про законопроекти, що зареєстровані у Верховній Раді України

Дані Верховної Ради України, у т.ч. інформація про засідання,
законопроекти, що розглядаються парламентом, та чинні версії
законодавчих актів

Набори даних ВРУ доступні у цифровій формі -для співробітників Апарату-як структуровані бази даних (SQL) Верховної Ради України. Історичні дані доступні з часу другого скликання парламенту – 1994 року. Верховна Рада України має власні набори даних:

 • нормативно-правова база України
 • інформація про розгляд питань порядку денного пленарних сесій Верховної Ради України (із розподілом за фракціями тощо)
 • інформація про законопроекти, що зареєстровані у Верховній Раді України.

Дані збираються та підтримуються за допомогою автоматичних систем та баз даних ВРУ (SQL). Вони доступні у таких форматах (.csv, .xml, .json) і використанням схеми даних XSD, JSON Schema. Якість та деталізованість даних видається адекватною. Дані оновлюють раз на місяць, та придатні для повторного використання.

На парламентському веб-сайті (rada.gov.ua) інформація публікується переважним чином у форматах html, .pdf та .doc і доступна безкоштовно. Структуровані дані, які наявні в базах даних, можна експортувати у формати, доступні для комп’ютерної обробки даних. Дані доступні лише у неструктурованих форматах, які недоступні для автоматичної комп’ютерної обробки.

Міністерство інфраструктури України

mtu.gov.ua

Набори даних, що мають бути відкритими відповідно до Постанови про відкриті дані:

Міністерство має низку наборів даних про транспорт. Нині окремі бази даних наявні в цифровому форматі та придатні для повторного використання як .xsl або бази даних (SQL): про закупівлі (про вантажні і пасажирські перевезення залізничним транспортом, про оренду та майно, про обсяг продажів тощо). Дані про закупівлі збирають та обробляють ДП у паперовій формі, а потім переводять в узагальнюючі таблиці. 

Бази даних про вантажні та пасажирські залізничні перевезення є частиною ІТ-систем, бази даних про оренду та майно теж збирають та обробляють ДП у паперовій формі, а потім переводять в узагальнюючі таблиці. Бази даних про обсяг продажів збирають та обробляють у різних програмах обліку. У більшості випадків дані збирають у файлах формату xls. Їх оновлюють щоденно або щомісяця. Якість баз даних про закупівлі є низькою, про вантажні і пасажирські перевезення залізничним транспортом – високою, про оренду та майно – низькою/середньою, про обсяг продажів – середньою. Дані наявні тільки за останні 3 роки. 

Деякі ДП можуть бути проти загального доступу до даних у форматах відкритих даних з різних причин, зокрема: низька якість даних, деякі набори даних можуть містити інформацію, класифіковану як таку, що має стосунок до питань національної безпеки, наприклад, порти, аеропорти, мости тощо.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

me.gov.ua

Набори даних з високим потенціалом:

 1. Реєстр адміністративних послуг України
 2. Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель»
 3. Інформація про застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Дані про закупівлі (підрядник, замовлення) та дані про угоди (документи та деталі угод)

Більшість даних доступні в таких неструктурованих форматах, які неможливо обробляти за допомогою комп’ютера: .txt, .doc, .pdf, .html, та скановане зображення. Деякі дані доступні у структурованих форматах (в основному .xls) або таблицях (SQL) включно з такими, як: Реєстр адміністративних послуг України; інформація про використання експортних та імпортних квот; база даних щодо уточнення державних закупівель; інформація про використання спеціальних санкцій; Бази даних оновлюють щомісячно. Структура та якість цих даних відповідає вимогам законодавства про адміністративні послуги, закупівлі уряду та міжнародну торгівлю. Дані зберігають стільки, доки вони є важливими та потрібними.

Найвідомішою ініціативою у сфері відкритих даних Міністерства економіки є сервіс ProZorro — prozorro.gov.ua — електронна система публічних закупівель, замість паперових державних тендерів. З 1 серпня 2016 року ProZorro є обов’язковою системою для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.

Збір, підтримання та оновлення баз даних здійснюється структурними підрозділами Мінекономіки. Всі набори даних, що містять дані з високим потенціалом, можна використовувати повторно. Оприлюднення даних на веб-сайті Міністерства забезпечує його структурний підрозділ, що відповідає за інформаційне наповнення веб-ресурсів Міністерства.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

land.gov.ua

Набори даних, що мають бути відкритими відповідно до Постанови про відкриті дані:

 1. Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах
 2. Реєстр апаратури супутникових радіонавігаційних систем
 3. Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників
 4. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів
 5. Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні
 6. Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
 7. Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 8. Державний фонд документації із землеустрою
 9. Інформація щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності

Геопросторова інформація: карти, реєстри інформації про адреси, пам’ятки

Попередні (історичні) дані доступні лише у паперовому форматі. Дані збирають та керують ними за допомогою спільної взаємопов’язаної системи у центральній базі даних. Дані доступні всередині Держслужби у цифровому вигляді у різних форматах, включаючи спільний GIS формат, векторну та растрову графіку, TIFF, JPEG тощо. Метадані доступні в XML

Публічна кадастрова карта України

map.land.gov.ua

(немає функціоналу для завантаження даних)

На веб-сайті Держслужби деякі дані доступні у звітах (звіт про діяльність за 2014 р. — бюджетні програми «Державна земельна реформа», «Управління земельними ресурсами») у MS Word, PDF (фінансові звіти про діяльність в регіонах) та таблицях HTML (середня вартість оренди сільськогосподарських земель в Україні за регіонами). Карти та ротофото не доступні для завантаження з веб-сайту, але наявні у високій якості для внутрішнього користування (карта -до 1:1000, ротофото — до 1:2000).

Кадастрові дані та карти у цифровому структурованому форматі доступні для внутрішнього користування; теоретично, їх можна зробити доступними у вигляді відкритих даних за допомогою незначних зусиль.

Деякі дані щодо важливих об’єктів інфраструктури не можуть бути оприлюднені з міркувань національної безпеки. Відповідно до Постанови про відкриті дані, при оприлюдненні кадастрових даних потрібно зазначати також ПІБ власників земель та майна.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

minregion.gov.ua

Набори даних, що мають бути відкритими відповідно до Постанови про відкриті дані:

 1. Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад — http://data.gov.ua/passport/e72aa214-c0f8-4041-8eb5-ce101458e7f1
 2. Перелік експертних організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва
 3. Державні та галузеві будівельні норми — http://data.gov.ua/passport/bfa51705-a86a-4d15-b351-e54931473aac
 4. Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві
 5. Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд – http://data.gov.ua/passport/b3476d97-2155-4ab4-8721-f74d0c899a67
 6. Перелік технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування — http://data.gov.ua/passport/6a88ee07-e2f7-4372-9565-4843685eee90
 7. База даних про внутрішньо переміщених осіб

Міністерство не володіє великою кількістю даних. Більшість даних Мінрегіону — це переліки у форматі XML для внутрішнього користування. Водночас, доступними для громадськості (через веб-сайт) є лише деякі дані зі звітів у форматі PDF та таблиць HTML. База даних про внутрішньо переміщених осіб доступна для внутрішнього користування Мінрегіону у форматі SQLite, але її не можна оприлюднювати без проведення анонімізації, оскільки вона містить персональну інформацію.

Міністерство юстиції України

minjust.gov.ua

Набори даних, що мають бути відкритими відповідно до Постанови про відкриті дані:

 1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – https://usr.minjust.gov.ua/ . У вигляді масиву на data.gov.ua – http://data.gov.ua/passport/5fc89a6f-55b8-4ec6-95d6-38a0fdc31be1
 2. Реєстр громадських об’єднань http://rgo.informjust.ua/
 3. Єдиний реєстр громадських формувань – http://rgf.informjust.ua/
 4. Єдиний реєстр нотаріусів – http://www.informjust.ua/section/registers_3
 5. Державний реєстр атестованих судових експертів http://rase.minjust.gov.ua/
 6. Єдиний ліцензійний реєстр
 7. Реєстр документів дозвільного характеру
 8. Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
 9. Повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, повідомлення про майно для безоплатної передачі
 10. Перелік спеціалізованих організацій, що здійснюють реалізацію майна
 11. Реєстр методик проведення судових експертиз
 12. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення
 13. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
 14. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майном, керуючих санацією, ліквідаторів) України
 15. Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів
 16. Єдиний державний реєстр нормативних актів
 17. Електронний реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом

Мін’юст має низку дуже важливих наборів даних, у т.ч. основні державні реєстри. Більшість баз даних мають розподіл за регіонами (у формі таблиць). Відскановані документи зберігаються у форматі TIFF. Формати для обміну даними – DBF та XML.

Якість наборів даних висока, вони розподілені. Використовуються класифікатори Державної служби статистики. Наявні дані починаючи з 2004 р. Дані, доступні всередині Міністерства у форматі структурованих даних, можуть бути оприлюднені у вигляді відкритих даних.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (створене в 2015 р.) має відповідати за технічне адміністрування 21 набору даних (включаючи Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний реєстр актів цивільного стану громадян).

Єдиний державний реєстр судових рішень

reyestr.court.gov.ua

Із правил на сайті:

Забороняється при роботі з БД:

 • включати сторінки БД у фрейми або інші окремі сторінки на власних сайтах;
 • копіювати структурні елементи БД, зокрема, створювати «дзеркала»;
 • здійснювати автоматичні або автоматизовані запити на пошук та копіювання («викачування») БД, що можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України (злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку).

Державні дані, що мають бути відкритими

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF

Додаток по Постанови КМУ №835 від 21.10.2015

ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

 • Усі розпорядники інформації

  • Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес
  • Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації
  • Звіт про використання бюджетних коштів (для розпорядників інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими бюджетними програмами
  • Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації
  • Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів
  • Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
  • Річні плани закупівель
  • Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
  • Реєстр (перелік) наборів відкритих даних
  • Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги
  • Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації
  • Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”
  • Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації
 • Верховна Рада України

  • Нормативно-правова база України (база даних «Законодавство України»)
  • Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України
  • База даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України
 • Мін’юст

  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
  • Реєстр громадських об’єднань
  • Єдиний реєстр громадських формувань
  • Єдиний реєстр нотаріусів
  • Державний реєстр атестованих судових експертів
  • Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
  • Повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі
  • Перелік спеціалізованих організацій, що здійснюють реалізацію майна
  • Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності
  • Реєстр методик проведення судових експертиз
  • Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення
  • Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
  • Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майном, керуючих санацією, ліквідаторів) України
  • Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів
  • Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів
  • Електронний реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом
  • Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів
  • Реєстр адміністративно-територіального устрою
 • МВС

  • Інформація про осіб, які переховуються від органів влади
  • Інформація про викрадені (вилучені) культурні цінності
  • Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням
  • Інформація про викрадену, втрачену зброю
  • Інформація про стан аварійності на автомобільних дорогах
  • Інформація про зареєстровані порушення Правил дорожнього руху
  • Інформація про дислокацію стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції МВС та їх телефонні номери
  • Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів
 • Мінфін

  • Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей
  • Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”
  • Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій
  • Інформація про державні гарантії
  • Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
  • Форми фінансової звітності
 • ДРС

  • Реєстр документів дозвільного характеру
 • ДФС

 • Реєстр платників податку на додану вартість
 • Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість
 • Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
 • Реєстр великих платників податків
 • Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією
 • Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
 • Реєстр електронних форм податкових документів
 • Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави
 • Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок
 • Довідники пільг, наданих законодавством із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
 • Перелік типів об’єктів оподаткування
 • Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету
 • Інформація про надходження податків і зборів
 • Інформація про нарахування податків і зборів
 • Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
 • Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 • Показники контрольної роботи
 • Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням вимог податкового законодавства
 • Перелік територіальних органів ДФС, митних постів із зазначенням адрес їх місць розташування
 • Перелік місць доставки
 • Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій
 • Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)
 • Ставки ввізного та вивізного мита
 • Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України
 • Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності
 • Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу
 • Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
 • Реєстр магазинів безмитної торгівлі
 • Реєстр гарантів
 • Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру
 • Єдиний державний реєстр місць зберігання
 • Перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами
 • Реєстр виданих, призупинених, анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

 • Мінекономрозвитку

 • Реєстр адміністративних послуг України
 • Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель”
 • Інформація про застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
 • Основні показники економічного і соціального розвитку України
 • Прогнозні енергетичні баланси
 • Дані про фактичну ціну реалізації нафти, конденсату
 • Дані про фактичну ціну реалізації газу природного
 • Стан інвестиційної діяльності в Україні
 • Інформація про стан використання експортно-імпортних квот
 • Перелік товарів, реекспорт яких з митної території України або з митної території третіх країн потребує дозволу Міністерства
 • Реєстри ліцензіатів, яким Міністерством видано ліцензії
 • Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного
 • Реєстр суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що подали до Міністерства документи для реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) на експорт брухту чорних металів
 • Державний реєстр засобів вимірювальної техніки
 • Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань
 • Реєстр призначених органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів
 • Реєстр органів із сертифікації, призначених для виконання робіт із сертифікації систем управління в державній системі сертифікації
 • Реєстр органів із сертифікації, призначених для виконання робіт із сертифікації продукції в державній системі сертифікації
 • Реєстр технічних регламентів
 • Реєстр державної системи сертифікації

 • ДСІВ

 • Державний реєстр патентів на винаходи
 • Державний реєстр патентів на корисні моделі
 • Державний реєстр патентів на промислові зразки
 • Державний реєстр топографій інтегральних мікросхем
 • Державний реєстр свідоцтв на знаки для товарів і послуг
 • Державний реєстр назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів
 • Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
 • Реєстр організацій колективного управління
 • Реєстр уповноважених організацій колективного управління
 • Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
 • Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
 • Державний реєстр договорів, які стосуються права на твір

 • МОЗ

 • Державний реєстр лікарських засобів
 • Державний реєстр небезпечних факторів
 • Державний реєстр дезінфекційних засобів
 • Реєстр потужностей (об’єктів) та їх операторів, що провадять діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів
 • Державний реєстр харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок
 • Реєстр санітарно-епідеміологічних висновків
 • Державні санітарні норми та правила
 • Гігієнічні нормативи
 • Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення
 • Державний кадастр природних лікувальних ресурсів
 • Державний формуляр лікарських засобів
 • Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення
 • Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби
 • Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення
 • Реєстр медико-технологічних документів
 • Перелік закладів охорони здоров’я, яким надано право утворювати медичні комісії з питань проведення огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів
 • Реєстр косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням
 • Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
 • Реєстр галузевих нововведень
 • Дані щодо статистики захворювань

 • Міненерговугілля

 • Дані про граничні величини споживання електричної енергії
 • Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій
 • Інформація про обсяги споживання газу в Україні
 • Звіти, що готуються в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей

 • МОН

 • Єдина державна електронна база з питань освіти (відомості Реєстру вищих навчальних закладів)
 • Мінінфраструктури
 • Бази даних Регістру судноплавства України
 • Перелік поштових індексів та відділень поштового зв’язку України
 • Державний реєстр цивільних повітряних суден
 • Інформація про стан аварійності на транспорті в Україні
 • Інформація про видані та анульовані ліцензії та сертифікати на транспорті
 • Звіти щодо перевезення небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, морським транспортом
 • Інформація про відшкодування коштів з державного бюджету підприємствам галузі за надані пільгові перевезення
 • Інформація про стан розгляду справ щодо стягнення штрафних санкцій з компаній-авіаперевізників, які порушили повітряний простір
 • Інформація про споживання енергоресурсів приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту
 • Інформація про планове споживання та економію газу приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту
 • Інформація про обсяги перевезення енергетичного вугілля до електростанцій
 • Інформація про кількість внутрішньообласних автобусних маршрутів, перевезених пасажирів та вантажів
 • Інформація про обсяги здійснення пільгових перевезень на автомобільному та електричному транспорті
 • Інформація про контактні дані підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури
 • База даних договорів оренди державного рухомого майна
 • Реєстр суден малого флоту
 • Реєстр судозаходів
 • Портова статистика з перевалки вантажів у розрізі терміналів та причалів
 • План ремонтних та капітальних днопоглиблювальних робіт та статус їх виконання
 • Інформація про зібрані портові збори у розрізі їх видів та портів
 • База даних про вантажні перевезення: вантажообіг, обсяг, дохід вантажних залізничних перевезень в розрізі контрагентів (вантажовідправник, вантажовласник, експедитор) із зазначенням типу вантажу, вагону, напрямку, тарифної схеми, інформації про сплату за перевезення
 • Інформація про обсяги відправлених, прийнятих вантажів у розрізі станцій
 • Реєстр наявних вагонів за типами, кількість запитів на вагони у розрізі станцій
 • Інформація про обсяги ремонту вагонів (одиниць, гривень)
 • Інформація про пробіг вантажних вагонів у порожньому стані (порожній пробіг)
 • Дані щодо вагонного господарства (робочий, неробочий парк, структура в розрізі власності, типів вагонів, місцезнаходження)
 • Дані щодо колійного господарства (протяжність, відремонтовано, потребують ремонту)
 • Дані щодо локомотивного господарства (кількість, робочий, неробочий парк)
 • Пасажиропотік на внутрішніх, міжнародних маршрутах
 • Пасажиропотік на постійних приміських маршрутах
 • Інформація про міжнародні перекази
 • Перелік поштових відділень
 • Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних подій на автомобільних дорогах загального користування
 • Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення
 • Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату
 • Інформація про пасажиропотік у розрізі аеропортів та авіакомпаній
 • Статистичні дані щодо регулярності польотів та аварійних випадків
 • Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден
 • Реєстр авіаційних компаній, призначених для експлуатації міжнародних повітряних ліній

 • Фінансові плани підприємств

 • Пояснювальні записки до фінансових планів підприємств
 • Інформація про видані картки цифрових тахографів
 • Дані про доходи підприємств у розрізі контрагентів, груп товарів/послуг та натуральних показників
 • Дані про дебіторську заборгованість підприємств у розрізі контрагентів, сум, дат виникнення та рахунків
 • Дані про кредиторську заборгованість підприємств у розрізі контрагентів, сум, дат виникнення та рахунків
 • База даних договорів оренди державного рухомого майна підприємств, установ та організацій
 • База даних договорів фрахтування державного рухомого майна та поточного стану розрахунків за ними підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури
 • База даних про закупівлі підприємств, установ та організацій в розрізі контрактів з відображенням фактично витрачених сум
 • Перелік фактичних тарифів на перевантаження державних стивідорів
 • Інформація про кількість перевезених пасажирів за видами перевезень в структурі
 • Інформація про пасажирообіг за видами перевезень в структурі
 • Реєстр укладених міжнародних угод про повітряне сполучення

 • Мінсоцполітики

 • Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 • Інформація про державні соціальні стандарти та гарантії
 • Інформація про основні показники рівня життя населення
 • Результати моніторингу показників заробітної плати
 • Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати
 • Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги
 • Перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України
 • Довідник телефонів «гарячих ліній» для осіб, які постраждали від торгівлі людьми
 • Інформація про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

 • Мінкультури

 • Державний реєстр нерухомих пам’яток України
 • Державний реєстр виробників та розповсюджувачів фільмів
 • Інформація про видані посвідчення національного фільму
 • Інформація про фільми, вироблені за державні кошти

 • Мінмолодьспорт

 • Інформація про напрями діяльності та контакти молодіжних центрів праці в Україні
 • Реєстр визнаних видів спорту в Україні
 • Реєстр спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту
 • Єдина спортивна класифікація України
 • Списки спортсменів України з олімпійських видів спорту, які посіли 1-6 місце на офіційних міжнародних змаганнях
 • Інформація про національні збірні команди України
 • Рейтинги з неолімпійських та олімпійських видів спорту
 • Єдиний електронний реєстр спортивних споруд

 • Мінприроди та Держгеонадра відповідно до компетенції

 • База даних спеціальних дозволів на користування надрами
 • Реєстр екологічних аудиторів
 • Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
 • Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин України
 • Державний кадастр родовищ підземних вод
 • Реєстр нафтових та газових свердловин
 • Дані державного балансу запасів корисних копалин
 • Інформація про стан мінерально-сировинної бази України
 • Оглядові геологічні карти
 • Переліки ліцензіатів
 • Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища
 • Інформація про заповідання території України

 • Мінагрополітики

 • Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу
 • Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
 • Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства
 • Інформація про лісові пожежі
 • Дані моніторингу лісів

 • Держрибагентство

 • Інформація про обсяги вилову риби
 • Держветфітослужба

 • Ветеринарні сертифікати
 • Інформація про заборони на імпорт в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
 • Список зареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів
 • Реєстр генетично модифікованих організмів, джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів
 • Інформація про підконтрольні переробні підприємства
 • Реєстр експортерів харчових продуктів
 • Реєстр експортерів неїстівних продуктів
 • Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні
 • Перелік суб’єктів господарювання, яким видано ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини
 • Огляд поширення карантинних організмів в Україні
 • Перелік об’єктів регулювання у сфері карантину рослин
 • Реєстр осіб, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання
 • Реєстр осіб, які провадять господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

 • Мінрегіон

 • Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад
 • Перелік експертних організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва
 • Державні та галузеві будівельні норми
 • Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві
 • Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
 • Перелік технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування

 • МЗС

 • Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна
 • Список іноземних дипломатичних місій в Україні

 • Адміністрація Держспецзв’язку

 • Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом
 • Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг в галузі технічного захисту інформації
 • Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту
 • Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації
 • Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України
 • Перелік засобів криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

 • Держгеокадастр

 • Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах
 • Реєстр апаратури супутникових радіонавігаційних систем
 • Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників
 • Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів
 • Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні
 • Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
 • Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 • Державний фонд документації із землеустрою
 • Інформація про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності

 • Держстат

 • Довідник розділів статистики
 • Метаописи державних статистичних спостережень
 • Звіти з якості Результати статистичних спостережень (статистична інформація) Інформація про заготівлю та переробку деревини

 • Фонд державного майна

 • Єдиний реєстр об’єктів державної власності
 • Реєстр концесійних договорів
 • Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності
 • Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна
 • Реєстр корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств
 • Реєстр договорів (угод) Фонду державного майна про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності
 • Перелік потенційних об’єктів оренди державного майна

 • Антимонопольний комітет

 • Перелік суб’єктів природних монополій
 • Рішення та рекомендації Антимонопольного комітету

 • Нацкомфінпослуг

 • Державний реєстр фінансових установ
 • Перелік фінансових компаній, яким видано ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
 • Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ
 • Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів
 • Перелік осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
 • Перелік осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками
 • Єдиний реєстр бюро кредитних історій
 • Перелік страхових та/або перестрахових брокерів – нерезидентів, які повідомили про намір провадити діяльність на території України
 • Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)
 • База даних осіб, які мають сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації страхових компаній

 • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

 • Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

 • НКРЕКП

 • Реєстр суб’єктів природних монополій

 • НКЦПФР

 • Загальнодоступна інформаційна база даних про ринок цінних паперів
 • Інформація про фінансові установи, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
 • Інформація, що міститься в Реєстрі правопорушень на ринку цінних паперів України
 • Відомості про власників значних пакетів (10 і більше відсотків) акцій емітентів цінних паперів
 • Інформація, що міститься у Державному реєстрі випусків цінних паперів
 • Інформація, що міститься у Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств
 • Реєстр аудиторських фірм

 • Національний банк

 • Інформація про власників істотної участі у банках України
 • Інформація про банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація
 • Довідник банків України
 • Інформація про генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій
 • Oсновнi показники діяльності банків України
 • Значення економічних нормативів по системі банків України
 • Інформація про доходи та витрати банків України
 • Дані фінансової звітності банків України
 • Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури
 • Небанківські фінансові установи, яким Національним банком видано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

 • Вищий господарський суд України

 • Відомості про справи про банкрутство, що оприлюднюються відповідно до Закону України“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

 • Державна судова адміністрація

 • Реєстр електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб
 • Реквізити для сплати судового збору
 • Єдиний державний реєстр судових рішень
 • Судова статистика

 • Органи місцевого самоврядування

 • Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій
 • Перелік об’єктів комунальної власності
 • Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)
 • Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування
 • Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності
 • Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності

Електронні таблиці

Програма Платформа Ліцензія Сумісність
Microsoft Excel Windows, MacOSX Комерційна  
Open/Libre Office Calc Linux, Windows, MacOs ?  
Gnumeric Linux GPL  
Google Spreadsheets Web ?  
Apple Numbers MacOSX Комерційна  

Таблиця машиночитаних форматів

Розширення Тип файла Програма  
.CSV Дані з роздільником Незалежний Всі1 електронні таблиці відкривають і пишуть
.XLS Електронна таблиця Microsoft Excel Рідний старий формат Excel, Calc відкриває і пише
.XLSX Електронна таблиця Microsoft Excel Рідний новий формат Excel, Calc відкриває і пише
.ODS Електронна таблиця OpenOfflce Calc Рідний формат Calc, Excel відкриває і пише
.NUMBERS Електронна таблиця Apple Numbers Конвертовний в Excel, наприклад, http://www.zamzar.com/convert/numbers-to-xls/
.XLR Електронна таблиця Microsoft Works  

Таблиця немашиночитаних форматів

Розширення Тип файла Можливі дії
.PDF Електронний документ Експорт даних за допомогою Tabula
.Djvu Електронний документ Експорт зображень із подальшим розпізнаванням
.TIF, .TIFF Зображення, інколи — багатосторінкове Розпізнавання, за потреби з попереднім розділенням по сторінках
.JPEG Зображення Розпізнавання
.PNG Зображення Розпізнавання
.GIF Зображення Розпізнавання
.DOC Документ офісного редактора Копіпейст
.DOCX Документ офісного редактора Копіпейст
.ODT Документ офісного редактора Копіпейст

Засоби оцифровування графіків і діаграм

Програма Платформа Ліцензія Що оцифровує/Примітки
WebPlotDigitizer Web GPL Графіки, діаграми, мапи
Dagra Windows Комерційна Графіки. Апроксимує графіки кривими Без’є
FindGraph Windows Комерційна Графіки, діаграми розсіяння. Деякі можливості аналізу даних
g3data Windows, Linux GPL Графіки.
im2graph Windows, Linux Комерційна Графіки. Наявна безплатна версія з урізаними можливостями.
UN-SCAN-IT Windows, MacOSX Комерційна Графіки, діаграми, тощо
jTechDig Java GPL Графіки
Plot Digitizer Java GPL Графіки, діаграми розсіяння.
GraphClick MacOSX Abandonware Графіки, діаграми, тощо
DigitizeIt Windows, MacOSX, Linux Комерційна Графіки

 1. CSV, як і інші текстові файли з роздільниками, імпортовні до всіх електронних таблиць і до багатьох баз даних, однак експорт їх не такий керований як імпорт. Використовуючи їх, слід пам’ятати, що під час перекодувань можливі втрати тих символів, що відсутні у таблиці кодування, до якої відбувається перекодування.

Меню