Смертність в Україні 2018-2020: інтерактив

Гендер, Демографія, Карти, Охорона здоров’я, Розробки

Продовжуємо працювати у сфері аналізу та представлення даних щодо смертності в Україні, і представляємо вашій увазі детальні дані щодо випадків та причин смерті за останні 3 роки (2018-2020), з деталізацією до районів та міст обласного значення (за старим адмінподілом, щоб можна було співставити дані за кілька років).

https://socialdata.org.ua/projects/mortality/

Ця інтерактивна візуалізація розроблена в рамках дослідження процесів та практик у сфері реєстрації та обміну даними щодо випадків та причин смерті в Україні, що здійснюється Українським центром суспільних даних за підтримки Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

Візуалізація дозволяє кожному у процесі роботи з даними про причини смерті за 2018-2020 роки виявляти у них особливості та аномалії (разючі відмінності за певними показниками). Їх існування якраз і є свідченням того, що зафіксовані у медичній документації причини смерті доволі часто не відповідають фактичним.

Основна мета дослідження — встановлення передумов та причин, що прямо або опосередковано впливають на низьку якість даних про померлих, адже відсутність точної та актуальної інформації про випадки смерті унеможливлює прийняття обґрунтованих рішень у сфері охорони здоров’я та соціальної політики держави.

Дані, використані у візуалізації

У візуалізації використані дані про померлих, отримані від головних управлінь статистики в регіонах. Такі дані формуються органами статистики на підставі актових записів про смерть та долучених до них лікарських свідоцтв про смерть, лікарських свідоцтв про перинатальну смерть, фельдшерських довідок про смерть, рішень суду про встановлення факту смерті, наданих відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

Набір даних, використаний при розробці візуалізації, доступний для завантаження у форматі CSV.

Картограма та коефіцієнти смертності

Картограма відображає кількість померлих на 100 тисяч населення в областях, районах та містах обласного значення (за адміністративно-територіальним устроєм, що існував до липня 2020 року). Звертаємо увагу, що це не стандартизовані за віком коефіцієнти смертності, і таким чином карта може опосередковано відображати вікову структуру населення певної території.

Для побудови стандартизованих за віком коефіцієнтів смертності необхідні дані про вікову структуру кожного району та міста обласного значення, а такі дані у відкритому доступі відсутні. Для цілей цієї візуалізації (яка не є науковим дослідженням), такий грубий відносний показник (кількість померлих на 100 тисяч населення) є цілком достатнім.

Класи та причини смерті

У таблицях «Класи та причини смерті» за замовчуванням (коли не обрано жодного класу) відображаються дані для усіх причин смерті, відсортовані за кількістю померлих від причин смерті відповідного класу (від найбільшої до найменшої кількості). Після вибору одного або кількох класів у правій таблиці буде відображено причини смерті, що входять до відповідних класів.

Помітили помилку у візуалізації або хочете зв’язатись із розробниками — напишіть на inbox@socialdata.org.ua.

Цю інтерактивну візуалізацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки за підтримки Програми Уряду Великої Британії «Good Governance Fund», наданої від імені народу Великої Британії. Відповідальність за зміст цієї публікації, яка необов’язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, UK aid або Уряду Великої Британії, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Меню