Наприкінці грудня 2017 р. ми опублікували підсумки дослідження / моделювання “Скільки людей в Україні потребують паліативної допомоги“. За цим посиланням детально описані проблема, методологія, основні висновки. Втім, ми вирішили окремим дописом винести інтерактивні візуалізації, що дозволяють читачам самостійно досліджувати дані.

 

На двох наступних інтерактивних візуаліціях представлено змодельовану кількість дорослих (18+) та дітей (0-17), що потребують паліативної допомоги у розрізі діагностичних груп та регіонів. За принципом дії візуалізації ідентичні.

Таблиця зліва показує загальну потребу за групами захворювань. При наведенні мишки на суму потреби за певною групою хвороб, випливаюча підказка показує також коди Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10). Карта справа показує рівень потреби за регіонах (відносні показники – потреба на 100 тисяч населення). Гістограма знизу показує загальний розподіл за регіонами – але уже в абсолютних показниках.

Натиснувши на назву групи хвороб у таблиці – можна побачити розподіл рівня потреби саме за цією групою захворювань – на карті (на 100 тисяч населення) та на гістограмі (абсолютні значення). За допомогою CTRL можна обрати декілька груп хвороб – відповідно зміняться гістограми і вигляд карти.

Клацнувши на окремий стовпчик (область) – зміняться відповідно показники у таблиці – буде показано розподіл потреби за групами хвороб, відповідна область також підсвітиться на карті. Тримаючи клавішу CTRL можна також обрати декілька областей та отримати сукупні дані за групами хвороб.

Для зручності зверху також є два фільтри – що дають можливіть відфільтрувати дані за певною групою хвороб, або за певною областю, або за тим і тим.

Наступна інтерактивна візуаліція показує динаміку змодельованої потреби у паліативній допомозі дорослим з розбивкою за категоріями статі (чоловіки чи жінки) та типу населеного пункту (місто чи село). При наведенні курсора на відповідну секцію гістограми, підказка показує суму потреби для цієї категорії.

За допомогою фільтрів вгорі можна обрати певну групу хвороб або певну область для відображення відповідних даних.

 

Меню