Український центр суспільних даних: аналітичний центр, що допомагає приймати виважені рішення на основі даних з різних сфер, які адекватно відображають реальність. Ми прагнемо створювати суспільство розумних рішень.
Детальнiше

Електоральна географія

Порівняльний аналіз результатів виборів у територіальному, географічному розрізі. Це не лише опис територіальних відмінностей у політичних симпатіях виборців, а й пояснення та виявлення причин, що ці відмінності зумовлюють. Аналіз виборчих систем (поділ території на виборчі округи, дільниці), рівень представництва територій у виборчих органах, тощо.

Культура даних

Для ефективного суспільного розвитку треба спиратись на аналіз даних. Все більшою стає роль культури даних, грамотності у роботі з даними (data literacy) - здатності ставити питання і знаходити на на них відповіді за допомогою даних, компетенції у знаходженні, обробці та інтерпретації даних.